AFGAN Laboratoriya

“AFGAN Laboratoriya” şirkəti adı altında fəaliyyət göstərən laboratoriya 1 oktyabr 2016-cı ildə istifadəyə verilib. Tikinti materiallarının müəyyən ardıcıl mərhələlər əsasında sınaqdan keçirildiyi laboratoriyada bütün proseslərə yüksək təcrübəli peşəkar mütəxəssislər tərəfindən nəzarət olunur.

Laboratoriyada sınaqdan keçirilən əsas tikinti məhsullaru bunlardır: beton qarışıqları, ağır və xırdadənəli betonlar, inşaat məhlulları, təbii sıx dağ süxurları, çınqıl və qırmadaş çınqıl, tikinti işləri üçün qum və beton üçün əlavələr

Ünvan: Salman Mümtaz küçəsi 193, Şəki şəhəri

Telefon: 02424 4 23 92

Email: laboratory@afganholding.az